IPL - PULSAR

System IPL Pulsar to urządzenie najnowszej generacji produkowane w Wielkiej Brytanii, emitujące intensywne światło pulsacyjne. W jednym impulsie jest kilka wiązek światła. Umożliwia to przeprowadzenie wyjątkowo skutecznych, bezpiecznych i trwałych kuracji: odmładzających, redukujących różne defekty  kosmetyczne skóry, takie jak: nadmierne owłosienie, blizny (w tym rozstępy), przebarwienia, uszkodzone naczynka, rumień, jak również zniszczenie posłoneczne. Możliwe jest to dzięki impulsom światła o wybranych parametrach docierających do skóry w ułamkach sekund, działających niszcząco na nadmiar melaniny lub hemoglobiny długością.

Zabiegi systemem IPL Pulsar zostały zaprojektowane i produkowane przez dr Saib Norlazizi, konstruktora laserów i IPL z wieloletnim doświadczeniem (praktycznie od początku zastosowania metod terapii fotodynamicznej w medycynie). Zabiegi te są jak najbardziej bezpieczne i skuteczne, co potwierdzają wyniki badań klinicznych, przeprowadzonych przez dr Hogues Cartier w klinice w Arras (Francja), prezydenta Związku Chirurgii Dermatologicznej i Estetycznej. Kilkutysięczna dokumentacja dr H Cartiera zdjęciowa pacjentów przed i po zabiegach dowodzi skuteczności tej metody. Rezultaty zostały opublikowane na stronie internetowej www.proteapolska.com.pl

WPŁYW IPL NA SKÓRĘ

Reakcja skóry na światło laserowe zależy od długości fali oraz od rodzaju zastosowanego światła. Pewne długości fali zostają wchłonięte w selektywny sposób przez komórki barwnikowe takie jak melanina, hemoglobina. Wchłanianie wytwarza w tych komórkach dużo ciepła, które powoduje selektywny rozpad termiczny nazywany fototermolizą selektywną. Dzięki takiemu działaniu osiągamy zniszczenie określonych struktur bez zniszczenia sąsiednich tkanek. Ta właściwość zależy w dużym stopniu od czasu trwania impulsu świetlnego.

Ilość zabiegów uzależniona jest od rodzaju schorzenia, jego intensywności i stanu skóry. W każdym przypadku ustalana jest indywidualnie.